W jakich przypadkach wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

W jakich przypadkach wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

 

Budowa stawu rybnego czy korzystanie z wód terytorialnych do celów komercyjnych wymaga pozyskania specjalnych pozwoleń i zgód od organów administracji. Co więcej, są to dokumenty, za które musimy zapłacić z własnej kieszeni. Opłata za zgłoszenie wynosi 87 złotych, wydanie pozwolenia kosztuje 217 złotych, natomiast za wydanie oceny wodnoprawnej należy uiścić opłatę w wysokości 868 złotych.

Koszt wydania pozwolenia wodnoprawnego

pozwolenia wodnoprawneJak widać, ceny znacznie różnią się od siebie. Warto zatem wiedzieć, kiedy niezbędne będzie pozyskanie stosowanej oceny, a w jakim przypadku wystarczy jedynie zgłoszenie do właściwego organu administracji publicznej, w zależności od przedmiotu wniosku i miejsca przedsięwzięcia. Warto dodać, że wartości podanych cen ulegają zmianie z każdym rokiem kalendarzowym. Pozwolenia wodnoprawne są to dokumenty, będące konstytutywnymi aktami administracyjnymi, które wydawane są na wniosek zainteresowanego, na czas określony. Zgodnie z obowiązującą nową ustawą Prawa Wodnego pozyskanie takiego pozwolenia konieczne jest w momencie, kiedy mamy w zamiarze szczególne korzystanie z wód, ich regulację lub zagospodarowanie terenu przylegającego, mającego wpływ na przepływ wody. Dokument będzie potrzebny również wtedy, gdy planujemy wykorzystywać urządzenia wodne, długotrwale obniżać lub znacząco spiętrzać poziom wody podziemnej. Pozostałe przypadki, zobowiązujące do ubiegania się o wydanie pozwolenia zostały opisane we wspomnianej ustawie i w łatwy sposób można się z nimi zapoznać. Mowa tam między innymi o terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi, wobec których również wymaga jest posiadanie stosownego dokumentu. Pozwolenie wydawane jest przez odpowiedni organ administracji publicznej – najczęściej jest to starosta, na określony czas, z wyjątkiem zgody na wykonanie urządzeń wodnych. Prawo ustala, że jest to okres nie dłuższy niż dwadzieścia lat w przypadku szczególnego korzystania z wód, natomiast w sytuacji odprowadzania ścieków czas ten nie powinien przekraczać dziesięciu lat.

Jeśli w naszej głowie zakiełkował pomysł o budowie stawu rybnego lub wykorzystaniu wód płynących, na których zamierzamy umieścić obiekty komercyjne o charakterze hotelowym lub restauracyjnym, musimy uzyskać stosowne pozwolenie od odpowiedniego organu administracji publicznej. Określa to najnowsza ustawa o Prawie Wodnym, obowiązująca od 2012 roku. Co więcej, uzyskanie potrzebnego dokumentu nie oznacza, że zgoda wydana została na czas nieokreślony – maksymalnie po dwudziestu latach dokument traci ważność.