Studnie tradycyjne z podziemną obudową i głębinowe

Studnie tradycyjne z podziemną obudową i głębinowe

W obliczu zagrożeń wynikających z ocieplania się klimatu do których niewątpliwie należy niedostatek wody, własne źródło czerpania tego niezbędnego do życia surowca wydaje się idealnym rozwiązaniem. W dawnych czasach studnie były nieodłącznym elementem każdego gospodarstwa,  wsi czy miasta.  Dzisiaj budowane są dla wygody, oszczędności lub ze względu na walory smakowe czy zdrowotne wód w danym rejonie.

Obudowane wykopy pod studnie warunkiem bezpiecznej wody

obudowa studni

Studnie możemy podzielić na dwa rodzaje: tradycyjne i głębinowe. Te pierwsze to studnie kopne na głębokość zwykle kilku metrów czyli takie jak od wieków funkcjonowały w gospodarstwach jako źródła wody. W celu zapobiegnięcia osuwaniu się ziemi do wnętrza wykopu,  wpuszcza się do studni betonowe kręgi. Taka obudowa studni musi być szczelna aby zapobiegać dostawaniu się do środka wody z górnych warstw. Dół wykopu powinien być posypany żwirem lub zabezpieczony specjalną siatką z perforacją. Z tego typu studni, choć nie tak dobrze jak dzisiaj zabezpieczonych, przez wieki czerpano wodę wiadrami umocowanymi na sznurach lub łańcuchach, wrzucanymi do wnętrza studni i wyciąganymi ręcznie, przy pomocy kołowrotków lub żurawi. Dzisiaj z pomocą przychodzą urządzenia mechaniczne takie jak różnego rodzaju pompy. Woda z takich studni nadje się do spożycia tylko po uprzednim uzdatnieniu, na przykład przegotowaniu. Pomimo obudowy, która chroni studnię przed zanieczyszczoną wodą z górnych warstw, wody gruntowe nie nadają się do bezpośredniego spożycia. Wodą nadająca się do picia jest woda głębna czerpana ze studni głębinowych. Ich głębokość dochodzi zwykle do ponad dziesięciu metrów a do ich wykonania potrzebny jest specjalistyczny sprzęt do wywiercenia tak głębokiego wykopu. Wewnątrz studni głębinowej umieszczane są rury i pompy doprowadzające wodę z najgłębszych warstw wodonośnych. W przypadku takich studni również niezbędna jest obudowa wykopu jednak tylko w górnej części studni gdzie znajduje się pompa. Rodzaj zastosowanych pomp w tego rodzaju studniach zależy od ich głębokości. Wybierając odpowiednią pompę należy brać pod uwagę nie tylko wygodę jej użytkowania ale również cenę i poziom hałasu w trakcie pracy.

Niestety posiadanie własnej studni wiąże się nieodłącznie z koniecznością posiadania własnego domu i terenu na którym można studnię wykopać. W zależności od rodzaju aranżacji i wielkości terenu wokół domu studnia może być całkowicie ukryta pod nierzucającą się w oczy obudową lub wyeksponowana jako element architektury ogrodu. Niezależnie od rodzaju studni, na powierzchni może to być klasyczna drewniana lub kamienna studnia z kołowrotkiem lub żurawiem i zadaszeniem, co zawsze będzie stanowiło ciekawą i oryginalną dekorację.